Rådgiver geodataavdelingen (søknadsfrist 14.12) Tjenesteleder arealplan (søknadsfrist 11.12) Prosjektleder Bydrift VAR (søknadsfrist 31.12)

Rådgiver / konsulent innen Miljø, utmark og landbruk (søknadsfrist 16.12) *Enhetsleder sykehjem (søknadsfrist 03.12) *Sykepleiere (søknadsfrist 17.12)