Fastlege, avdelingsleder Hjemmebaserte tjenester og psykisk helse og rus, sykepleiere og helsefagarbeidere (søknadsfrister 03 og 05.01.2021) Virksomhetsleder eiendomsdrift (søknadsfrist 02.02.2021)