Fastlege, avdelingsleder Hjemmebaserte tjenester og psykisk helse og rus, sykepleiere og helsefagarbeidere (søknadsfrister 03 og 05.01.2021) Virksomhetsleder eiendomsdrift (søknadsfrist 02.02.2021)

Undervisningsinspektør (søknadsfrist 01.10) Avdelingsleder / fagleder – miljøarbeidstjenesten (søknadsfrist 30.09) Sykepleiere / helsefagarbeidere (søknadsfrist 30.09)