Fastlege, avdelingsleder Hjemmebaserte tjenester og psykisk helse og rus, sykepleiere og helsefagarbeidere (søknadsfrister 03 og 05.01.2021) Virksomhetsleder eiendomsdrift (søknadsfrist 02.02.2021)

*Barnehagelærar (Søknadsfrist 13.12.2020) *Sykepleiere *Helsefagarbeider (søknadsfrist 13.12) Gevinstrealiserer – prosjektstilling (Søknadsfrist 06.12)

*Prosjektleder i opplæringsavdelingen (søknadsfrist 16.12) *Assisterende virksomhetsleder HT *Sykepleier/koordinator + sykepleier *Helsefagarbeider (søknadsfrist 13.12)