*Prosjektleder i opplæringsavdelingen (søknadsfrist 16.12) *Assisterende virksomhetsleder HT *Sykepleier/koordinator + sykepleier *Helsefagarbeider (søknadsfrist 13.12)