*Barnehagelærar (Søknadsfrist 13.12.2020) *Sykepleiere *Helsefagarbeider (søknadsfrist 13.12) Gevinstrealiserer – prosjektstilling (Søknadsfrist 06.12)