Undervisningsinspektør (søknadsfrist 01.10) Avdelingsleder / fagleder – miljøarbeidstjenesten (søknadsfrist 30.09) Sykepleiere / helsefagarbeidere (søknadsfrist 30.09)